Vindkraft

Carnot AB kan erbjuda information och rådgivning om vindkraft, vindkartor, produktionsberäkning med vindatlasprogram, ekonomiska kalkyler, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) samt hjälpa till i hantering av tillståndsprocess och bolagsbildning liksom projektledning vid uppförande av vindkraftsanläggningar. Vi samarbetar i nätverk och har där erfarenhet och kompetens från genomförande av stora energiprojekt.

Inom vindkraftsområdet följer Carnot AB utvecklingen sedan flera år och har deltagit aktivt genom uppdrag och engagemang i Gävleborgs län, bland annat:

Samkraft AB som är ett samarbete mellan lokala energiaktörer i Gävleborg och projekterar, bygger och förvaltar vindkraftsanläggningar.

Hudik Vind AB som är ett lokalt investmentbolag, sprunget ur Hälsinge Vindkraftförening. Carnot AB är delägare i Hudik Vind AB, som i sin tur är delägare i Samkraft AB.

Hälsinge Vindkraftförening som är en idéell förening som verkar för att informera om vindkraft och ta tillvara de lokala intressena.

Nedan länkar till projektrapporter om vindkraft som utförts inom kursavsnitt vid Gotlands Högskola.

Den lokala förankringen är viktig för både projektören och närboende: Projektrapport Gotlands Högskola: Håcksta Vindkraftspark och det lokala intresset (öppnas som pdf)

Rapport som översiktligt redovisar överklaganden under tillståndsprocessen: Håcksta Vindkraftspark, tillståndsprocessen (pdf)