Projekt

Carnot AB har genom åren medverkat i många projekt.

Vi har gjort många energiutredningar och dimensioneringar av värmesystem och även levererat ett antal värmepumpsanläggningar.

Fjärrvärme – Samarbete med fastighetsbolag som resulterat i utökad fjärrvärme och användning av spillvärme.

Matarvattenförvärmning – patenterad metod som kombinerar framställning av högrenat matarvatten till ångpannor med bästa möjliga värmeekonomi.

Elmesa – Patenterade metoder som kan förnya kalkhanteringen i massaindustrin.

Vindkraft – Informationsverksamhet samt teknik- och affärsutveckling kring vindkraft.

Rulla till toppen