LimeArc

I massaindustrin används stora mängder kalk som hjälpkemikalie för att tillverka koklut. Kalken återanvänds efter att ha ombränts – kalcinerats – i mesaugnen. Mesaugnarna är oftast bränsleeldade roterugnar.

Den nya teknik som beskrivs här – som tidigare gått under arbetsnamnet Elmesa – innefattar dels en ny teknik för kalcinering där energitillförseln sker med en plasmagenerator. Dels en ny teknik för släckning av den brända mesakalken, där släckningsmediet är vattenånga och släckningen sker i torrt tillstånd vid hög temperatur. De båda teknikerna är tänkta att kunna tillämpas tillsammans eller var för sig.

Sedan 2019 finns Carnots rättigheter till Elmesa á LimeArc.

Jämfört med dagens teknik erbjuder Elmesa flera fördelar, såsom kompakthet, energibesparing, avskiljning av CO2 och lägre emissioner.

2002 – Förfarandena patentera tillsammans med Vattenfall AB

2003 – Processdesign med energi- och ekonomiberäkningar tillsammans med KTH Energiprocesser (KTH-rapport)

2005-2006 – Pilotförsök av ångsläckning tillsammans med bland andra SMA Svenska Mineral AB och Värmeforsk.
Länk till Värmeforsks rapportbibliotek: Värmeforskrapport Ångsläckning 2006 – pilotförsök

2007-2008 – Kompletterande labförsök med kinetikstudier av ångsläckning tillsammans med Värmeforsk och KTH Energiprocesser m fl.
Länk: Värmeforskrapport Ångsläckning 2008 – kinetikstudier

Kortfattad beskrivning (Sammanfattning av föredrag vid ÅF´s Industrikonferens 2008)

Rulla till toppen