Förvärmning av Matarvatten

Om blandbädd

Kraven på matarvattnets renhet ökar i takt med att det blir allt intressantare att generera elektricitet i mottrycksturbiner, och nya ångpannor med högre ångtryck byggs i massa- och pappersindustrin.

Redan vid relativt låga halter av föroreningar i matarvattnet kan det bildas beläggningar i pannans ångtuber, vilka hindrar värmeöverföringen och orsakar överhettning med termisk försvagning och ökad korrosion hos ångtuberna. Tubbrott i sodapannan kan orsaka en förödande explosion när vattnet kommer i kontakt med smältan i pannans botten. Beläggningar kan också uppstå på ångturbinens skovlar och resultera i obalans och haveri.

Blandbäddsfiltrering är en teknik som alltmer används för att slutrena matarvattnet. Eftersom blandbäddsfiltret inte kan arbeta vid den höga temperatur som returkondensaten håller, måste kondensaten kylas. För att inte fördärva värmeekonomin måste kylningen och återvärmningen av kondensat ske med minimal förlust av energikvalitet (exergiförlust).

Med Carnot ABs patenterade metod för matarvattenförvärmning uppfylls ovanstående krav. Samtidigt kan lågvärdigt spillvärme från processen återvinnas på absolut effektivast möjliga sätt och blandbäddsfiltren får arbeta vid optimal (dvs låg) temperatur.

Rulla till toppen