Energiutredningar

Exempel på energirelaterade utredningsuppdrag:

Vindkraft
Medverkat i förprojektering av vindkraftsanläggning med samråd, MKB, finansieringslösning med målet ekonomisk förening (2003, Hälsinge Vindkraft).

Vindkartering
Inventering och produktionsberäkning av vindlägen åt Samkraft AB (2008) i Hudiksvalls, Nordanstigs och Ljusdals kommuner, lämpliga för vidare bearbetning.

Vindkraft
Deltagit i förstudie åt Gävleborgs kommunala energibolag m fl inför beslut om att bilda gemensamt bolag (Samkraft AB) för utveckling av vindkraft i Gävleborg

Exte AB
Energikartering i verkstadsföretag.

Biogas
Projektledning, förprojektering av biogasanläggning.

Värmeforsk
Ångsläckning av kalk. Lab- och pilotförsök.

Golvkyla
Projekterat kombinerat bergvärme- och komfortkylsystem, med golvkyla!

Trästaden AB, Iggesund
Kartläggning av energisituationen i två bostadsområden med omoderna olje- och spåneldningar. Utvärdering av teknik och ekonomi med alternativa uppvärmningssätt. Resulterade i fjärrvärme med spillvärme från Bruket.

Iggesund Timber AB
Sågverk. Lokaluppvärmning med fjärrvärme/spillvärme för ersättning av elpanna 1 000 kW.

Valutec AB
Virkestorktillverkare. Kondensathantering vid utbyggnad av virkestork, Iggesund.

Mellanskog AB
Sågverk. Utveckling av effekthöjande åtgärder i fastbränslepanna samt analys av flödeshinder i hetvattendistribution.

Hudiksvalls Fjärrrvärmebolag
Förstudie fjärrkyla av snö, kommunalt vatten, vatten från fjärden, värmepumpar/kylmaskiner

Kulturhuset Hudiksvall
Klimatmätningar och åtgärdsförslag för komfortkyla/frikyla i Stadsbiblioteket.

Värmepumpsanläggningar
Energiutredning och upphandling av bergvärmeanläggningar till medeltidskyrkan resp församlingshem. Utredningar, upphandlingar, försäljning

Innovationer/patent:
Teknik för energibesparande matarvattenförvärmning vid användning av blandbäddsfilter (patent i Sverige och fem europeiska länder).

LimeArc (tidigare Elmesa)
Teknik för energi- och kostnadseffektiv ombränning av mesa och släckning av kalk (två stycken svenska patent).

Rulla till toppen