Välkommen till Carnot AB!

Ett företag som gör energibesparingar

Carnot AB arbetar med energiutredningar och energisparlösningar i fastigheter och industrier. Arbetsområdet är Sverige med utgångspunkt från Hudiksvall i Hälsingland.

Vår specialitet är innovativa och effektiva systemlösningar, ekonomiska och värmetekniska beräkningar, design av styr- och reglersystem.

Processindustri

Energieffektivisering, utnyttjande av spillvärme, till exempel för fjärrvärme eller matarvattenförvärmning.

Elmesa – utvecklingsprojekt i samarbete med Värmeforsk med flera, med potential att förnya kalkhanteringen i sulfatmassaprocessen.

Erfarenhet av processtyrning och informationssystem i processindustri.

Värme och kyla i byggnader

Vi har bred kännedom om olika värmesystem och kan ge fastighetsägare och byggherre stöd och råd inför förändringar eller nyinstallation. Vi hjälper er med att analysera situationen och ta fram och utvärdera alternativa lösningsförslag. Vi kan hjälpa till med dimensionering, upphandling och genomförande av åtgärder.

Exempel på innovativa lösningar för komfortkyla:

  • Frikyla i kombination med bergvärme, snökyla 
  • Golvvärme och golvkyla! 
  • Ta vara på sommarnattens svalka för komfortkyla 

Vindkraft

Vi har flera års erfarenhet av att ha följt utvecklingen inom vindkraftsområdet och kan bidra med information och rådgivning om vindkraft, projektutveckling och projektledning.