Fjärrvärme av spillvärme i Iggesund

Under 2004 gjorde Carnot AB en energiutredning i bostadsområdena Kryllbo och Villagatan med ca 50 respektive 100 lägenheter i Iggesund. Kryllbo anslöts samma år till Fortums fjärrvärmenät. I samband härmed drogs en stamledning under E4 och järnvägen, genom Kryllboområdet och mot Iggesunds Bruks fabriksområde, med förhoppning om att i framtiden hämta spillvärme från Bruket.

I samband med att Iggesunds Bruk hösten 2005 installerade matarvattenförvärmning till sina ångpannor enligt Carnot ABs koncept, knöts fjärrvärmens stamledning ihop med Iggesunds Bruk.

Villagatans spån- och oljeeldade värmecentral om 500 kW samt sågverket Iggesund Timbers elpannor för lokalvärme om 1 000 kW ersattes samtidigt med fjärrvärme.

Fortums beckoljeeldade värmecentral som tidigare förbrukade 2 000 m3 beckolja ställdes som reserv och backup.

Sex gamla oljepannor i Kryllbo ersattes år 2004 med fjärrvärme från Fortums beckoljeeldade central.

Kryllbo har fått sitt namn av brukshumorn av att många och stora barnkullar växte upp i området. Där finns 50 lägenheter.

Sedan 2005 levererar Iggesund Paperboard AB fjärrvärme till Fortums fjärrvärmenät. Tre fjärdedelar är spillvärme, resten biobränsle. Tidigare eldades 2 000 m3 beckolja.

2005 kopplas spillvärme från Bruket in på fjärrvärmenätet vars stamledning passerar genom Kryllbo.

Ytterligare ca 1,5 MW fjärrvärme tillkom genom ersättning av den spåneldade värmecentralen på Villagatan (100-talet lägenheter) samt elpannor för lokalvärme i sågverket Iggesund Timber AB.

Rulla till toppen