Projekt

Carnot AB har genom åren medverkat i många projekt.

Vi har gjort många energiutredningar och dimensioneringar av värmesystem och även levererat ett antal värmepumpsanläggningar.

Fjärrvärme - Samarbete med fastighetsbolag som resulterat i utökad fjärrvärme och användning av spillvärme.

Matarvattenförvärmning - patenterad metod som kombinerar framställning av högrenat matarvatten till ångpannor med bästa möjliga värmeekonomi.

Elmesa - Patenterade metoder som kan förnya kalkhanteringen i massaindustrin.

Vindkraft - Informationsverksamhet samt teknik- och affärsutveckling kring vindkraft.

Carnot AB

Högåsvägen 19
SE 825 93 Njutånger
SWEDEN

070-631 85 29