Energiutredningar

Exempel på energirelaterade utredningsuppdrag:

Samkraft AB

Inventering och produktionsberäkning av vindlägen (2008) i Hudiksvalls, Nordanstigs och Ljusdals kommuner, lämpliga för vidare bearbetning.

Samkraft AB

Deltagit i förstudie 2007 åt Gävleborgs kommunala energibolag m fl inför beslut om att bilda gemensamt bolag (Samkraft AB) för utveckling av vindkraft i Gävleborg

Exte AB

Energikartering i verkstadsföretag (2008).

Odlare i Forsa

Projektledning, förprojektering av biogasanläggning (2007).

Värmeforsk

Projektledning ,Ångsläckning av kalk. Lab- och pilotförsök.(2005 och 2007)

Smådjurskliniken Hudiksvall

Projekterat kombinerat bergvärme- och komfortkylsystem, med golvkyla.

Hälsinge Vindkraft

Deltagit i förprojektering av vindkraftsanläggning med samråd, MKB, finansieringslösning med målet ekonomisk förening (2003).

Trästaden AB, Iggesund

Kartläggning av energisituationen i två bostadsområden med omoderna olje- och spåneldningar. Utvärdering av teknik och ekonomi med alternativa uppvärmningssätt. Resulterade i fjärrvärme med spillvärme från Bruket.

Iggesund Timber AB

Sågverk. Lokaluppvärmning med fjärrvärme/spillvärme för ersättning av elpanna 1 000 kW.

Valutec AB

Virkestorktillverkare. Kondensathantering vid utbyggnad av virkestork.

Mellanskog AB

Sågverk. Effekthöjande åtgärder i fastbränslepanna samt analys av flödeshinder i hetvattendistribution.

Hudik Kraft AB

Förstudie fjärrkyla. Värmepumpsberäkningar.

Hudiksvalls kommun

Klimatmätningar och åtgärdsförslag för komfortkyla i Stadsbiblioteket.

Svenska Kyrkan, Njutångers församling

Energiutredning och upphandling av bergvärmeanläggningar till medeltidskyrkan resp församlingshem

Innovationer/patent:

Teknik för energibesparande matarvattenförvärmning vid användning av blandbäddsfilter (patent i Sverige och fem europeiska länder).

Teknik för energi- och kostnadseffektiv ombränning av mesa och släckning av kalk (två stycken svenska patent).

Carnot AB

Högåsvägen 19
SE 825 93 Njutånger
SWEDEN

070-631 85 29